Üniversite Yöneticilerinde Kalite Konsepti Sorunlar ve Eleştirel Bir Yaklaşım


DULUPÇU M. A. , ÇARIKÇI İ. H.

TODAİE, Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, Turkey, 5 - 07 November 2003

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey