Renal transplantasyon bekleyen hastalarda östrojen reseptör alfa xba ı ve pvu ıı gen polimorfizmlerinin metabolik kemik parametreleri üzerine etkisi


ŞAHİN F., YILMAZ Z., ATAÇ B., ELSÜRER AFŞAR R. , AKÇAY A., ÖZDEMİR ACAR F. N. , ...More

8. Türkiye Organ Nakli Derneği Kongresi: İhsan Doğramacı Onuruna, Turkey, 22 - 24 June 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey