Mono p Amino ve p Hidroksi Kaliks 4 arenlerin Eldesi Türevlendirilmesi ve Yapılarının Aydınlatılması


TİLKİ T., ŞENER İ., KARCI F., DELİGÖZ H.

XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 5 - 09 July 2004

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey