Yenidoğan Döneminde Kardiyak RabdomyomdaEverolimus Tedavisi:Bir Olgu Sunumu


KAYALI Ş., KARADEMİR S., ÖRÜN U. A. , ÖZGÜR S., DİLLİ D., ŞAHİN G., ...More

12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi / 1-5 Mayıs 2013, Fethiye, Turkey, 1 - 05 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey