7-kloro-4-(o-hidroksibenzilinhidrazon) Kinolin ile Modifiye Edilen Silikajel Katı Sorbentinin Batch Yöntemi ile Sulu Çözeltiden Th(IV) Adsorpsiyon Parametrelerinin İncelenmesi


KIRKAN B., AYÇIK G.

7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Turkey, 1 - 05 September 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey