COMPARISON AND ASSESSMENT OF 1960 PARIS CONVENTION ON THE THIRD PARTY LIABILITY IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY AS AMENDED BY THE PROTOCOL OF 2004 AND THE NUCLEAR REGULATORY ACT NO. 7381


Creative Commons License

Korkmaz Z.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.13, no.1, pp.417-500, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this article, information about the need for international nuclear liability regimes, the law of international nuclear liability regimes, related conventions, 1960 Paris Convention on the Third Party Liability in th e Field of Nuclear Energy and its relevant protocols and the Nuclear Regulatory Act No. 7381 are given. 1960 Paris Convention on the Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy as amended by the Protocol of 2004 and Act No. 7381 have been compared in the context of the basic principles in international nuclear liability law. In this cont ext, the principles of exclusive liability, strict liability, liability limits: amount, com pulsory financial securi ty, liability limits: time, jurisdiction, applicable law, enforc ement of judgments and non-discrimination were explained. At the end, comparisons and a comprehensive assessments were made in the context of these principles.
Bu çalışmada öncelikle uluslararası nükleer sorumluluk rejimlerine duyulan ihtiyaç, uluslararası nükleer sorumluluk hukuku rejimleri, ilgili sözleşmeler, Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıs Sorumluluğuna İlişkin 1960 Tarihli Paris Sözleşmesi ve ilgili protokolleri ile 7381 Sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu hakkında bilgi verilmiştir. Uluslararası nükleer sorumluluk hukukuna hakim olan temel ilkeler bağlamında Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıs Sorumluluğuna İlişkin 1960 Tarihli Paris Sözleşmesi’ni Değiştiren 2004 Protokolü ve 7381 Sayılı Kanun mukayese edilmiştir. Bu çerçevede münhasır sorumluluk, kusursuz sorumluluk, sorumluluğun miktar bakımından sınırlandırılması, zorunlu malî güvence, sorumluluğun zaman bakımından sınırlandırılması, yargılama yetkisi, uygulanacak hukuk ve kararların icrası ile ayrımcılık yapmama temel ilkeleri izah edilerek mukayese ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Sonunda da buna ilişkin kapsamlı bir değerlendirmeye yer verilmiştir.