GELENEKSEL RİSK FAKTÖRLERİNİN ERKEN GELİŞEN AKUT MİYOKARD ENFARKTÜSÜ ÜZERİNE ETKİSİ


BAŞ H. A. , AKSOY F.

3rd International Health Science and Life Congress, 4 - 06 Haziran 2020