ÖMÜRBEK Nuri ve KARATAŞ Tuğçe, (2018), GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTELERİN PERFORMANSLARININÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLEDEĞERLENDİRİLMESİ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 10, Sayı 24, s. 176-198.


ÖMÜRBEK N., KARATAŞ T.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.24, pp.176-198, 2018 (Peer-Reviewed Journal)