Örgüt Yaşamında Bir Ters Yüz: Tersine Mobbing Üzerine Bir Olgubilim Araştırması. 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 10-12 Mayıs 2018, Trabzon, Bildiriler Kitabı, s. 146-152


BAYRAKÇI E., DİNÇ M.

26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Trabzon, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.146-152

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.146-152