Servikal erozyonun tedavisi amacıyla koterizasyon uygulanan vakalarda tam iyileşme için gereken koter sayıları ile smear sonuçlarının karşılaştırılması.


GÜNYELİ İ. , GÖKMEN O., ÖZER A.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, Kongre Özel sayısı (ISSN:1307-699X):20096:5, Poster No: 3 (SÖZLÜ SUNUM), 7.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi TJOD, 14-19 Mayıs 2009, Girne, KKTC., Girne, Cyprus (Kktc), 14 - 19 May 2009, vol.6, pp.3

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 6
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.3