Borsa İstanbul’da Sosyal Sorumlu Fiyatlama: Sürdürülebilirlik Endeksi Üzerine Bir Olay Çalışması


DURANAY S., GÖÇMEN YAĞCILAR G.

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.3, pp.903-917, 2020 (Peer-Reviewed Journal)