BÜYÜK ARTER TRANSPOZİSYONUNDA BALON ATRİYAL SEPTOSTOMİ


ÖZGÜR S., ÖRÜN U. A. , DURSUN A., DOĞAN V., CEYLAN Ö., KESKİN M., ...More

11. ULUSAL PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ İZMİR, Turkey, 18 - 21 April 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey