A SIMPLE APPROACH FOR CALCULATING THE MOMENT OF SHEAR WALLS IN DUAL BUILDINGS


Creative Commons License

Yaman S., Tekeli H., Demir F.

6th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2018, pp.814-823

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.814-823
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, a procedure has been proposed to calculate the moment occurred in shear walls practically. The proposed procedure is based on the basis of the determination of the zero point of the moment on the shear wall. The point of zero moment is determined practically by using flexural rigidity of the shear wall and shear rigidity of the frame. The shear wall is transformed into two discrete static systems by being divided into two at the point of the zero moment. The moments occurred at the base of the shearwall were calculated by solving the generated systems by the equations of equilibrium. In this study, residential type of dual buildings with two and four-span, eight-storey, having different shear wall quantities were selected as models. The earthquake calculation is done by using the "Equivalent Earthquake Load Method". The results of the moment values of shear wall obtained by the proposed procedure are compared with the results of the computer program and the results were found to be quite compatible with each other. The moment of the shear wall can be predicted practically by using these equations.

Bu çalışmada, perde duvarda meydana gelen moment zorlanmasının pratik şekilde hesaplanabileceği bir yaklaşım önerilmiştir. Önerilen yaklaşım, perde duvar üzerindeki moment sıfır noktasının belirlenmesi esasına dayanmaktadır. Moment sıfır noktası, perde duvarın eğilme rijitliği ve çerçevenin kayma rijitliği ifadeleri kullanılarak belirlenmiştir. Perde elemanı moment sıfır noktasından ikiye ayrılarak iki ayrı statik sisteme dönüştürülmüştür. Oluşturulan sistemler denge denklemleri ile çözümlenerek, perde tabanında meydana gelen moment zorlanmaları hesaplanmıştır. Çalışmada; iki ve dört açıklıklı, sekiz katlı, farklı perde duvar miktarına sahip perdeli-çerçeveli konut türü binalar model olarak seçilmiştir. Deprem hesabı “Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi” kullanılarak yapılmıştır. Önerilen yöntem ile perde duvara ait elde edilen moment değerlerinin sonuçları bilgisayar programı sonuçları ile kıyaslanmış ve sonuçların birbiri ile oldukça uyumlu olduğu görülmüştür. Bu denklemler kullanarak perde duvarın moment zorlanması yaklaşık olarak pratik bir şekilde bulanabilir