DİLLERİN KÖKENİNE İLİŞKİN KELÂMÎ YAKLAŞIMLAR: BÂKILLÂNÎ ÖRNEĞİ


ÇAM E. G.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.45, pp.367-388, 2018 (Peer-Reviewed Journal)