Scarlet Spur Elma Çeşidinin Normal ve Kontrollü Atmosfer Koşullarında Depolanması


KOYUNCU M. A., BAYINDIR D.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), vol.28, no.2, pp.71-76, 2013 (SCI-Expanded)