Bir Davranışsal Coğrafya Çalışması Isparta Şehri Örneğinde Uluslararası Öğrencilerin Kentsel Mekân Algısı


TEMURÇİN K., KADRİYE K.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.36, no.1, pp.1-22, 2015 (Peer-Reviewed Journal)