ÖMÜRBEK Nuri TUNCA M Zihni 2013 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMLERİNDE GRUP KARARI VERİLMESİ AŞAMASINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK UYGULAMA C 18 S 3 s 47 70


ÖMÜRBEK N., TUNCA M. Z.

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.47-70, 2013 (Peer-Reviewed Journal)