ÖMÜRBEK Nuri KARAATLI Meltem YETİM Tülin 2014 Analitik Hiyerarşi Sürecine Dayalı TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri İle ADIM Üniversitelerinin Değerlendirilmesi SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Yıl 2014 Dr Mehmet YILDIZ Özel Sayısı ISSN 1302 1796 Ocak 2014 s 189 207


ÖMÜRBEK N., KARAATLI M., YETİM T.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, pp.189-207, 2014 (Peer-Reviewed Journal)