Sağlık Kurumlarında Performansa Dayalı Ödeme Sistemi Üniversite Hastanelerinde Çalışan Öğretim Üyeleri Üzerine Bir Araştırma


AKÇAKANAT T., ÇARIKÇI İ. H.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, no.3, pp.865-892, 2016 (Peer-Reviewed Journal)