Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyelerinin Tükenmişlik Seviyelerinin Kopenhag Tükenmişlik Envanteri İle Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştirması


KARATAŞ ARACI Ö. N., APALI A., BEKCİ İ.

Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, no.4, pp.229-250, 2016 (Peer-Reviewed Journal)