Hedonik Tüketimin Plansız Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisinde Sosyal Medyanın Aracılık Rolü


YİĞİT M., YİĞİT A. G.

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.15-37, 2019 (Peer-Reviewed Journal)