Tüketici Temelli Destinasyon Marka Değeri Modellemesi: IspartaDestinasyonu Örneği


DAVRAS Ö.

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.16, no.3, pp.515-532, 2019 (Peer-Reviewed Journal)