DİJİTAL EKONOMİNİN YÜKSELEN YÜZÜ: BİTCOİN’İN DEĞERİ İLEBİLİNİRLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ


Creative Commons License

Dulupçu M. A., Yiğit M., Yiğit A. G.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.22, 2017 (Peer-Reviewed Journal)