Fethiye Kayaköy Halıları


Creative Commons License

OYMAN N. R., ERDAL SİDELİ E.

The Journal Of Academic Social Science Studies, vol.3, no.67, pp.225-243, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 67
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.9761/jasss7519
  • Journal Name: The Journal Of Academic Social Science Studies
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.225-243
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

The art of weaving carpets in traditional Turkish arts has an important place both artistic and cultural. These propagators, which have been produced almost everywhere in Anatolia, have lost their former significance even though they came up to date with their generations. The research was conducted in order to document and  analyze the examples of Fethiye Kayaköy residents, which are widely used by the local people, and to transmit them to future generations with accurate information. There have been a lot of researches about traditional textiles in and around Fethiye, but a large and informative study has not been done about Kayaköy Fires in Fethiye. The region where Fethiye Kayaköy is located and the cultural values it carries, when examined from the point of view of pile fabrics, carries the richness of the motifs, the colors used and the technical characteristics of the documents. This study is very important in terms of introducing, documenting and conveying to future generations of Fethiye Kayaköy residents. In this context, the colors, patterns, tools, materials, technicques applied to the area are available. Muğla-Fethiye Kayaköy carpets were intended to determine yarn preparation, weaving technicques, weaving technicques, motifs and local names of the materials used, colors, materials, motifs, local terms. 

Geleneksel Türk Sanatları içinde yer alan el halıcılığı, sanatsal ve kültürel açıdan önemli bir yere sahiptir. Anadolu'nun hemen her yerinde üretilmiş olan bu yaygılar, nesiller aracılığı ile günümüze kadar gelmişse de eski önemini giderek yitirmektedir. Araştırma, yöre halkı tarafından oldukça yaygın olarak halen kullanılan Fethiye Kayaköy halılarının ulaşılabilen örneklerini belgelemek, incelemek ve doğru bilgilerle gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapılmıştır. Fethiye ve çevresinde geleneksel dokumalarla ilgili birçok araştırma yapılmış, ancak Fethiye Kayaköy Halıları ile ilgili geniş ve içerikli bir çalışma yapılmamıştır. Fethiye Kayaköy bulunduğu bölge ve taşıdığı kültür değerleri, havlı dokumaları açısından incelendiğinde motiflerin zenginliği, kullanılan renkler ve teknik olarak birer belge niteliği taşımaktadır. Bu çalışma, Fethiye Kayaköy halılarının tanıtımı, belgelendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda bölgede ulaşılabilen halıların renkleri, kullanılan desenler, araç gereçler, malzemeler, uygulanan teknikler saptanmıştır. Muğla–Fethiye Kayaköy halılarının, iplik hazırlama, dokumanın yapılması, dokuma teknikleri, motiflerin ve kullanılan malzemelerin yöresel isimleri belirlenmeye çalışılmış, renkler malzeme, motifler yöresel terimler, kaynak kişilerden alınan bilgilerle literatüre eklenmesi amaçlanmıştır.