ÖMÜRBEK Nuri EREN Hande 2016 PROMETHEE MOORA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE ORAN ANALİZİSONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİR UYGULAMA Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 8 Sayı 16 Eylül 2016 s 174 187


ÖMÜRBEK N., EREN H.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.16, pp.174-187, 2016 (Peer-Reviewed Journal)