SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ STRESİ, YORGUNLUK VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ


Creative Commons License

KALINKARA V., KALAYCI I.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.6, no.0, pp.125-136, 2018 (Peer-Reviewed Journal)