Farklı Kültürlerden Osmanlı ve Ermeni Minyatür Sanatındaki Dini İçerikli Minyatürlerin Karşılaştırılması


Creative Commons License

KAYA H. Ö., OYMAN N. R.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.55, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 55
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.17719/20185537208
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Miniatures appear to be a branch of art unique to the East. However, miniatures were also found in Western handwritten manuscripts until the invention of the printing press. This tradition began with the writing of the Bible to spread Christianity after its acceptance and illustrating Biblical topics made them easier to be understood at a time of low literacy levels. As a result, they continued the use of miniature art arising from a need in Western art. Most of the Armenian that have survived until the present day are religious in content. It has been ascertained from obtained data that the number of handwritten manuscripts illustrated with miniatures on different (i.e. non-religious) subjects is very low. In comparison, there are handwritten Ottoman manuscripts illustrated with miniatures on a variety of subjects. In this article, examples of Ottoman and Armenian religious miniatures from different cultures are compared in terms of their subject matters, composition, figures and colours and these examples have been presented in schematic charts. The aim of this work is to compare Ottoman and Armenian (both of which being multi-cultural identities) religious miniatures with miniatures where similar subjects are found together with their images.

Minyatür sanatı Doğu’ya özgü bir sanat dalı gibi görülür. Fakat matbaanın icadına kadar Batı’da da el yazması eserlerde minyatürler yer alır. Özellikle Hristiyanlığın kabulüyle dini yaymak için İnciller yazılmaya başlanır ve o dönemdeki okuryazar kesimin yetersizliği nedeniyle İncil’deki konuların resmedilerek anlatımın desteklenmesini sağlamıştı. Sonuç olarak Batı sanatında ihtiyaçtan doğan minyatür sanatını devam ettirirler. Ermenilerin ise günümüze ulaşan minyatürlü yazma eserlerinin çoğu dini içeriklidir. Elde edilen veriler sonucunda farklı konular içeren minyatürlü yazma eserlerin çok az sayıda olduğu anlaşıldı. Buna karşın Osmanlı minyatür sanatında farklı konuları içeren minyatürlü el yazmaları vardır. Bu makalede farklı kültürlerden Osmanlı ve Ermeni minyatürlerinden seçilen dini içerikli minyatür örnekleri konu, kompozisyon, figür, renk yönünden karşılaştırılmış ve bu örnekler şematik çizimleriyle sunulmuştur. Bu çalışmanın amacı, farklı kültürlere sahip olan Osmanlı ve Ermeni dini içerikli minyatürlerinden benzer konuların yer aldığı minyatürlerin görselleriyle birlikte karşılaştırılmasıdır.