Kış Spor Aktivitelerine Katılan Yerli Turistlerin Algıladıkları Kısıtlayıcı veMotivasyonun Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkileri


DAVRAS Ö.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.142-163, 2020 (Peer-Reviewed Journal)