Gölbaşı Isparta Arsenik Mineralizasyonu ve Yakın Çevresindeki Suların Hidrojeokimyasal Özellikleri


Demer S., Aydemir M.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.3, pp.42-51, 2014 (Peer-Reviewed Journal)