Determination of suitable criteria for optimum harvest date in cv. Eşme quince (cydonia oblonga mill.) Eşme ayva (Cydonia oblonga mill.) çeşidinde optimum derim tarihini belirlemek için uygun kriterlerin seçimi


Creative Commons License

ÇALHAN Ö., Koyuncu M. A.

Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences, vol.28, no.2, pp.215-225, 2018 (Scopus) identifier

Abstract

Determination of the optimum harvest date (OHD) in fruit is one of the most important factors for preserving fruit quality and reducing losses before and after harvest. In this study, it was aimed to determine suitable criteria for OHD in Eşme, the most common varieties of quince grown in Turkey. For this purpose, fruit samples were taken weekly from the small fruit period to the end of the harvest date for a period of 2 years. The days after full blossom (DAFB), fruit weight, width and length development, starch degradation, fruit flesh firmness, soluble solid content, pH, titratable acidity, fruit ground color, ethylene production and respiration rate were determined in fruit samples during fruit development period. The most useful quality parameters for OHD determined in the Eşme quince variety are DAFB, fruit ground color (h° value), flesh firmness and starch index. DAFB for harvest early, optimum and late periods of fruit were 150-155 days, 155-165 days, 165-175 days; skin color scale values were 5-6, 7, and 8; ground color h° values were 115°-110°, 110°-105°, and 105°-100°; firmness were 85-90 N, 75-80 N, and 70-75 N; starch scale values were 4-5, 6, and 7, respectively.

Meyvelerde optimum derim zamanı (ODZ) belirlenmesi derim öncesi ve sonrası dönemde meyve kalitesinin korunması ve kayıpların azaltılması için en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de en yoğun yetiştirilen Eşme ayva çeşidinde ODZ için uygun kriterlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2 yıl süresince, küçük meyve döneminden derim tarihi sonrasına kadar haftalık periyodlarla ağaçlardan meyve örnekleri alınarak analizler yapılmıştır. Meyvelerde tam çiçeklenmeden derime kadar geçen gün sayısı (TÇDG), meyve ağırlığı, meyve en ve boy gelişimi, nişasta parçalanması, meyve eti sertliği, suda çözünür kuru madde miktarı, pH, titre edilebilir asitlik, meyve kabuk rengi, etilen üretimi ve solunum hızı ölçümleri yapılmıştır. Eşme ayva çeşidinde ODZ’nin belirlenmesinde en kullanışlı kalite parametreleri olarak TÇDG, meyve kabuk rengi (h° değeri), sertlik ve nişasta içeriği ön plana çıkmıştır. Meyvelerin erken, optimum ve geç dönemde derimi için sırasıyla TÇDG sayısı 150-155 gün, 155-165 gün, 165-175 gün; kabuk renk skalası değeri 5-6, 7, 8; kabuk rengi h° değeri 115°-110°, 110°-105°, 105°-100°, meyve eti sertliği 85-90 N, 75-80 N, 70-75 N; nişasta skalası değeri 4-5, 6, 7 olarak belirlenmiştir.