ÇERMİK SANCAĞI'NDAKİ SEYYİDLER HAKKINDA BAZI TESPİTLER (1518-1566)


Karaboğa D. V., Karaca B.

in: SOSYAL BİLİMLERDE YENİ ARAŞTIRMALAR 5, ÖZLEM ÇAKIR-KEMAL ÇİFTYILDIZ, Editor, BERİKAN YAYINEVİ, Ankara, pp.479-500, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: BERİKAN YAYINEVİ
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.479-500
  • Editors: ÖZLEM ÇAKIR-KEMAL ÇİFTYILDIZ, Editor
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

XVI. yüzyılda Diyarbekir Eyaleti’nin sancakları arasında yer alan

Çermik Sancağı, doğusunda Ergani Sancağı, güneyinde Siverek Sancağı

ile çevrilidir. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı hakimiyetine

girdikten sonra XVI. yüzyıl boyunca dört tahrir dönemi geçirmiştir.

Bunlardan ilki 1518, ikincisi 1523, üçüncüsü 1540 ve sonuncusu 1566

yılına aittir. Tüm dönem boyunca kalabalık bir şehir özelliği taşımayan

Çermik Sancağı’nda nüfus büyük oranda köylerde toplanmıştır. XVI.

yüzyıl boyunca Müslim hane oranının, Gayrimüslim hane oranına

göre bir hayli yüksek olduğu tespit edilen sancakta, nüfusun yaklaşık

%85’inin İslam olduğunu ifade edebiliriz. Müslim nüfus kapsamında

ise Seyyid isim veya unvanına sahip şahısların da kayıtlı olması sancaktaki

toplumsal yapının farklı bir boyutunu ortaya çıkarmaktadır.