Üniversite Yerleşkeleri İçin Doğalgazlı Trijenerasyon Sisteminin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

ÜÇGÜL İ., ELİBÜYÜK U.

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.3, no.2, pp.105-109, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Energy in trigeneration systems; electricity, heating and cooling as may be available to businesses in three different formats simultaneously. The difference to cogeneration trigeneration system, thanks to the cooling system incorporated, it can be used for cooling the heat generated by conversion needs. Trigeneration systems and efficiency savings are obtained by applying to businesses that need seasonal or continuous cooling. Suleyman Demirel University the increase in energy consumption, including electricity and natural gas in particular, has increased the price it paid for the energy of the university. Suleyman Demirel University as a rapidly growing and reduce the energy costs for a university would make new investments of great importance for the future of the university. Sustainable and a self-contained university basic requirement of being to produce the energy itself and is turning to renewable sources of energy. In this study, Suleyman Demirel University in 2012-2013, the energy situation is summarized and power, heating and cooling of the university campus, a gas that can meet the needs of trigeneration system is evaluated.

Trijenerasyon sistemlerinde enerji; elektrik, ısıtma ve soğutma olarak üç farklı biçimde eş zamanlı olarak işletmelerin kullanımına sunulabilmektedir. Trijenerasyonun kojenerasyondan farkı ise sisteme dâhil edilen soğutma sistemi sayesinde, üretilen ısının dönüştürülerek soğutma ihtiyaçları için de kullanılabilmesidir. Trijenerasyon sistemleri mevsimsel veya sürekli soğutma ihtiyacı olan işletmelere uygulanarak tasarruf ve verimlilik elde edilmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi’nin başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere enerji tüketimlerinin artması, üniversitesinin enerjiye ödediği bedelleri de arttırmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi gibi hızla büyüyen ve yeni yatırımlar yapan bir üniversite için enerji giderlerinin azaltılması üniversitenin geleceği için büyük bir önem arz eder. Sürdürülebilir ve kendine yeten bir üniversite olmanın temel şartı enerjisini kendisinin üretmesi ve enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklara yönelmesidir. Bu çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi’nin 2012-2013 yılı enerji durumu özetlenmiş ve üniversite yerleşkelerinin elektrik, ısı ve soğutma ihtiyaçlarını karşılayabilen bir doğalgazlı trijenerasyon sistemi değerlendirilmiştir.