Akut Koroner Sendrom ile Başvuran Hastalarda Asetil Salisilik Asit Direncinin Araştırılması


AKSOY F., BAS H. A., Bağcı A., VAROL E., ALTINBAŞ A.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.3, pp.167-171, 2019 (Peer-Reviewed Journal)