FİNİKE KÖRFEZİ’NDE SARGOZ (Diplodus sargus L.,1758) BALIĞI AVCILIĞINDA KULLANILAN DİP PARAKETASININ SEÇİCİLİĞİ


BOLAT Y., AYDIN C. M.

JOURNAL OF FISHERIESSCIENCES COM, vol.8, no.3, pp.186-193, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: JOURNAL OF FISHERIESSCIENCES COM
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.186-193
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the selectivity of different hook size in the bottom longline which used for catching white seabream (Diplodus sargus L., 1758) in Finike Bay were compared. In the calculation of selectivity parameters of fishhooks, Holt (1963) method was used. 13 fishing operation were carried out during study period, a total number of 200 hooks used in each fishing operation and 293 number of fishes was captured during study period. Selectivity parameters were calculated for white seabream for two hooks gap size of which are 0.72 and 0.63. The optimum capture length (Lopt) for 0.72 and 0.63 cm gap size were determined as 23.31 and 20.40 respectively, also the selectivity factor was determined as 32.37. A linear relationship between fish sizes and the gap size of hooks was found.

Bu çalışmada, Finike Körfezi’nde Sargoz (Diplodus sargus L.,1758) balığı avcılığında kullanılan dip paraketasının seçiciliği karşılaştırılmıştır. Seçicilik parametrelerinin hesaplanmasında Holt (1963) metodu kullanılmıştır. Araştırma periyodu boyunca 13 av operasyonu gerçekleştirilmiş, her operasyonda toplam 200 iğne kullanılmış ve toplam 293 adet balık yakalanmış- tır. Seçicilik parametreleri 0,72 cm ve 0,63 cm ağız açıklığına sahip kancalar ile Sargoz (Diplodus sargus L.,1758) balığı için hesaplanmıştır. 0,72 ve 0,63 cm ağız açıklığı olan kancalar için optimum yakalama boyları (Lopt) sırasıyla 23,31 cm ve 20,40 cm, seçicilik faktörü (SF) ise 32,37 olarak tespit edilmiştir. Ortalama balık büyüklüğü ile kanca ağız açıklığı arasında doğrusal bir ilişki bulunmuştur