Endeks Futures İşlemlerin Spot Piyasa İstikrarına Etkisi Türkiye Piyasaları Üzerine Ampirik Bir Araştırma


Creative Commons License

Gök İ. Y., Kalaycı Ş.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.399-422, 2013 (Peer-Reviewed Journal)