Akut subdural hematom cerrahisi esnasında gelişen tansiyon pnömosefali olgu sunumu


KARAASLAN T., GÖRGÜLÜ A., ŞENOL N.

Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Turkey, 28 April - 02 May 2006

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey