Göller Bölgesi ve Prizren Bölgesi İçin Bölgesel Dengesizlikleri Gidermede Alternatif Turizm Potansiyelinin Araştırılması, Karşılaştırılması ve Modellendirilmesi.


YILDIZ Z., DURGUN KAYGISIZ A., MEMİŞOĞLU D.

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.19, no.2, pp.159-177, 2014 (Peer-Reviewed Journal)