Studies on The Evaluation of Third Age Tourist Behaviors: A Literature Review


Creative Commons License

Temurçin K. , Alaydın N. N.

11. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Erzurum, Turkey, 9 - 11 April 2021, pp.77-82

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.77-82

Abstract

Turist olmak, modern zamanların en önemli deneyimlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün toplumda hemen hemen her kesiminden bireyin turizm deneyiminin bir parçası haline geldiği ve çeşitli turistik davranış paternlerine sahip oldukları görülmektedir. Toplumdaki sayıları giderek artan yaşlı bireylerin de turizm sektöründeki görünürlükleri dikkat çekmektedir. Dünya genelinde başta ulaşım olmak üzere birçok sektörde sağlanan kolaylıklar, ortalama yaşam süresinin uzaması ve sağlıklı yaşlanmanın öneminin artması, yaşlı turistlerin sayısında ciddi bir artışa neden olmaktadır. Bu çalışmada gerek ulusal gerekse uluslar arası literatürde yaşlı turist davranışlarını ele alan çalışmalar; yıl, ülke orijini, yöntem ve davranışları etkileyen değişken/faktörlere göre sınıflandırılarak incelenmektedir. Çalışmanın bulguları, yıllar içinde yaşlı turist davranışını ele alan çalışmaların yönteminde ve davranışları etkileyen faktörlerde değişimler meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca yaşlı turist davranışını inceleyen çalışmalara ilk olarak gelişmiş ülkelerde ağırlık verildiği, 2000’li yıllardan itibaren ise gelişmekte olan ülkelerde bu konuya ilgi duyulmaya başlandığı görülmektedir. Çalışmaların genelinde yaşlı turist davranışlarının, yaşlıların motivasyonları ve kişilik özelliklerine göre farklılık gösterdiğine vurgu yapılmaktadır. Bu literatür incelemesi ayrıca göstermektedir ki, çalışmalar yapılırken yaşlı heterojenliği dikkate alınmalı ve yaşlı turist davranışı temasına birey odaklı perspektif temelinde yaklaşılmalıdır. Böylece yaşlıların turizm sektöründeki talep, beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik hizmetler üretmenin daha mümkün olabileceği düşünülmektedir.