Treatment of Textile Wastewater by Electrocoagulation Using Direct Solar Energy


Creative Commons License

Kurtoğlu Akkaya G., ucgul i.

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.504-516, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.31466/kfbd.1227078
  • Journal Name: Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.504-516
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the treatment of textile wastewater containing high dye concentration was evaluated by a green and sustainable electrocoagulation process using solar energy which is a renewable energy source and waste metals. In the electrocoagulation process directly supported energy by a photovoltaic panel (PV), the changes in the current obtained from the solar energy in the textile wastewater were monitored and recorded for ten hours. The current values varied in the range of 0.5A-2A, and in this range, the electrocoagulation was carried out using scrap iron electrodes at different electrolysis times (0-60 min) at seven different currents. After the treatment, the COD and color removal efficiencies were determined, and the optimum electrolysis time was obtained for each unit current value. In addition, pollution removal was evaluated at acidic, neutral and alkaline pH conditions. As a result, the highest COD and color removal were achieved in the treatment of textile wastewater with battery-free direct electrocoagulation at 1A 15 min operating condition at wastewater pH and were determined as 92% and 95%, respectively.
Bu çalışmada, yenilenebilir bir enerji kaynağı güneş enerjisi ve atık metaller kullanılarak yeşil ve sürdürülebilir bir elektrokoagülasyon prosesi ile yüksek boya konsantrasyonu içeren tekstil atıksuların arıtımı değerlendirilmiştir. Doğrudan bir fotovoltaik panel (PV) ile desteklenen elektrokoagülasyon prosesinde ilk olarak güneş enerjisinden elde edilen akımın, tekstil atıksuyundaki değişimleri on saat boyunca izlenmiş ve kaydedilmiştir. Elde edilen akım değerleri 0,5A-2A aralığında değişmiş ve bu aralıkta yedi farklı akımda farklı elektroliz sürelerinde (0-60 dakika) hurdaya ayrılmış demir elektrotlar kullanılarak elektrokoagülasyon ile arıtım gerçekleştirilmiştir. Arıtım sonrasında KOİ ve renk giderim verimleri belirlenmiş ve her birim akım değeri için optimum elektroliz süresi elde edilmiştir. Ayrıca, asidik, nötr ve alkali pH koşullarında kirlilik giderimi değerlendirilmiştir. Sonuç olarak pilsiz doğrudan elektrokoagülasyonla tekstil atıksularının arıtımı atıksu pH’sında 1A 15 dk işletme koşulunda en yüksek KOİ (%92) ve renk (%95) giderimi elde edilmiştir.