AN INTERNAL STRUCTURE PROPERTY INVESTİGATİON OF BİNDER JETTİNG ADDİTİVE MANUFACTURİNG PRODUCTS BY BRONZE INFİLTRATİON


Kor Ö., Kayacan M. C.

Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.90-96, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.90-96
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

This study covers mechanical strength and microinstructure of test specimens with two different binders of 316L powder material by binder jetting metal additive manufacturing that one of the additive manufacturing methods. Cylindrical specimens were produced by varying binder percentages of two different binders and spreading of metal powders by taking into account the different layer thicknesses by the binder additive manufacturing method. The two different binders used in the study are as follows. First binder, Stereolithography (SLA) resin and Iso Propyl Alcohol (IPA) are sprayed onto metal powders and cured by Ultraviolet (UV) light. Second binder, Para Toluene Sulfonic Acid (PTSA) was mixed with metal powders and the metal powders were bonded by spraying on Furfuryl Alcohol (FA). Before and after heat treatment of the samples, the density measurements were made. Micro hardness measurement and compression test were applied to determine the mechanical properties. Electron microscope (SEM) and optical microscope were used to examine the microstructure of the samples.

Bu çalışma, eklemeli imalat yöntemlerinden bağlayıcı püskürtmeli metal eklemeli imalat ile 316L toz malzemesinin iki farklı bağlayıcıya sahip deney numunelerinin mekanik dayanımı ve mikro içyapı incelemesini kapsamaktadır. Bağlayıcı püskürtmeli eklemeli imalat yöntemiyle farklı katman kalınları dikkate alınarak iki farklı bağlayıcının değişen bağlayıcı yüzdeleri ile metal tozlarının serilmesiyle silindirik numuneler imal edilmiştir. Çalışmada kullanılan iki farklı bağlayıcı şu şekildedir. İlk bağlayıcı, Stereolithography (SLA) reçine ve İzo Propil Alkol (IPA) metal tozlar üzerine püskürtülmesi ve Ultraviyole (UV) ışıkla kürlenmesidir. İkinci bağlayıcı ise, Para Toluen Sülfonik Asit (PTSA) metal tozlarıyla karıştırılmış ve üzerine Furfuril Alkol (FA) püskürtülmesiyle metal tozlarının bağlanması sağlanmıştır. Numunelerin ısıl işlem öncesi ve sonrası özkütle ölçümleri yapılmıştır. Mekanik özellikleri belirlenmesi için mikro sertlik ölçümü ve basma testi uygulanmıştır. Elektron mikroskop (SEM) ve optik mikroskop ile numunelerin mikro içyapısı incelenmiştir.