Yükseköğretimde Kariyer Merkezlerinin İncelenmesi: İstanbul İli Örneği


Zeren Ş. G. , Amanvermez Y., Buyruk Genç A., Kara E., Kalay Usta T., Satıcı B., ...More

Journal of Higher Education and Science, vol.7, no.3, pp.554-564, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Pek çok üniversite öğrencisi kariyer konusunda sorun yaşamakta ve bu sorunları çözmek amacıyla kariyer psikolojik danışmanlığı gibi

profesyonel yardıma ihtiyaç duymaktadır. Öğrencilerin kariyer konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üniversitelerde kariyer

merkezleri hizmet vermektedir. Bu araştırmanın amacı üniversitelerin kariyer merkezlerinin yapısı, işlevleri, sunduğu hizmetler,

öğrencilerin bu merkezlere başvurma nedenleri, kariyer merkezlerinin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri bakımından incelemektir. Bu

doğrultuda araştırmacılar tarafından oluşturulan Kariyer Merkezi Anketi ile İstanbul’daki dördü devlet ve yedisi vakıf üniversitesi olmak

üzere 11 üniversitenin kariyer merkezinden veri toplanmıştır. Bulgular doğrultusunda yükseköğretimde yararlanılabilecek kariyer merkezi

modeli için öneriler sunulmuştur.