“Ben kad›n-do¤um ultrasonuyla ilgili hiçbir fleybilmiyorum”: Birinci basamakta temel obstetrikve jinekoloji ultrasonografi yetkinli¤ine dairnitel araflt›rma


SEZİK M. , GÜRPINAR E., ZAYİM N.

ulusal perinatoloji kongresi, Turkey, 17 - 22 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey