"Sözdizimsel Bulanıklık Bağlamında Gramatik Çözümlemenin Niteliği Üzerine Bir İnceleme"


AYDIN B.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.40, pp.122-146, 2018 (Peer-Reviewed Journal)