‘Atomoksetin ve Uzun Etkili Metilfenidat Tedavisi Sonrası Gelişen Kore Atetoid Hareketler: Bir Olgu Sunumu’


YILMAZ S., IŞIK Ü.

22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 24 - 27 April 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey