Radyoterapi Merkezi İnşaatlarında Malzeme Seçiminin Tasarıma Etkisinin Araştırılması


Kılınçarslan Ş., Akyol B.

Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi, vol.5, no.1, pp.1-5, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Günümüzde radyasyonun çeşitli şekillerde, giderek artan amaçlarla kullanılması, bütün canlıları biyolojik risk altına sokmaktadır. Radyasyonun temel bilimde, tıpta, tarımda, endüstride ve askeri amaçlarla kullanılışı, çok büyük ve geniş boyutlara ulaşmıştır. Nükleer santraller, tıp merkezleri ve radyasyon tehdidindeki tüm yapıların bu tehlikeden korunması gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. Radyasyonun zararlı etkilerinden korunmak için; zaman, uzaklık ve zırh kurallarına dikkat edilmelidir. Zırhlama radyasyon dozunu kabul edilebilir seviyelere azaltmak amacı ile radyasyon kaynağı ile kişi arasına koruyucu engel konulmasıdır. Radyoterapi merkezlerinde radyasyon yayan cihazların standartlarda belirlenen nitelikte zırhlanması zorunludur. Zırhlama işlemi kullanılacak malzeme çeşidine göre değişmektedir. Ülkemizde en yaygın ve rezervi bol olan ağır agrega çeşidi barittir. Barit radyasyon zırhlamasında etkili olmasına rağmen ülkemizde radyoterapi inşaatlarında ağır beton veya barit agregalı ağır beton kullanılmamaktadır. Bu çalışmada; radyoterapi merkezlerinin zırh kalınlığı normal beton ve ağır betona göre hesaplanarak, bulunacak kesit kalınlığına bağlı statik ve betonarme analizleri yaparak, malzeme seçiminin radyoterapi inşaatı tasarımına etkisi incelenmiştir.