Kıymetli Metaller Arası Nedensellik İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma


KOCABIYIK T., TUNÇEL M. B.

Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,, vol.4, no.2, pp.365-379, 2020 (Peer-Reviewed Journal)