YAŞAMIN TIBBİLEŞTİRİLMESİ KAPSAMINDA MEDYADA YER ALAN YAŞLANMAYI DIŞLAYAN (ANTİ-AGİNG) REKLAMLARIN İÇERİK ANALİZİ


Parlak E. A., Kıymık N., ÇELİK R., Ceylan B., Kocabaş H., Akçin H. P., ...More

uluslararası hakemli iletişim ve edebiyat araştırmaları dergisi, no.10, pp.404-418, 2016 (Peer-Reviewed Journal)