Hanefî Düşüncede Hakîkat-Mecâz İlişkisinin Kavranış Biçimine Etkisi Bakımından Sebep-İllet-Hüküm İlişkisi


YERLİKAYA Ü.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.48-70, 2018 (Peer-Reviewed Journal)