Akçay, A. Atilla, G. (2019). “İş Motivasyon Araçlarının ve Eğitim-Geliştirme Faaliyetlerinin Çalışanların İş Üretkenliğine Etkisi”, International Social Sciences Studies Journal, 5(31): 1459-1488.


AKÇAY A., ATİLLA G.

International Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.31, pp.1459-1489, 2019 (Peer-Reviewed Journal)