KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELİ HASTALARDA ARTMIŞ MPV DÜZEYLERİ


KARABACAK M., VAROL E., TÜRKDOĞAN K. A. , DUMAN A., KARABACAK P.

9. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ (TATKON 2013), Turkey, 2 - 06 October 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey